سنگاب

مشخصات سازنده

 

نام و نام خانوادگی : باقر (حسین) اسماعیلی            استان : اصفهان

تاریخ تولد : 1333                                                     تاریخ فوت: 1391

مشخصات محصول فاخر

نام اثر سنگاب Sangab Artwork name
نام هنرمند ­­­­­­­آقای باقر اسماعیلی Mr Alireza Esmaili Artist name
مالک اثر ­­­­­­­آقای باقر اسماعیلی Mr Alireza Esmaili the owner
تاریخ تولید اثر 1390 2012 Artwork production date
تکنیک پرداز Syump Technique
مواد اولیه مس Copper Raw materials
ابعاد / اندازه 42*60 42*60 Dimensions/ size
وزن اثر 11000 گرم 11000 g Artwork weight
کشور ایران Iran Country
استان-شهر-روستا اصفهان Isfahan Province/city/village name
قیمت کارشناسی 10/000/000/000 ریال 10/000/000/000 Rial Expertise price

گالری محصول