گلدان بلونی

مشخصات سازنده

 

نام و نام خانوادگی : آقای امیر آقاجانی           استان : اصفهان

تاریخ تولد : 1368                                           ایمیل : Aghajani@hiatlas.ir 

مشخصات محصول تجاری

نام اثر گلدان
بلونی 25
Turquoise potArtwork name
نام هنرمند آقای
امیر آقاجانی
Mr Amir AghajaniArtist name
نام برند آقاجانیAghajaniBrand name
تاریخ تولید اثر 13992020Artwork production date
تکنیک فیروزه
کوبی
Turquoise FixingTechnique
مواد اولیه مس و
فیروزه نیشابور
Copper & TurquoiseRaw materials
ابعاد / اندازه ارتفاع:
23، قطر دهانه: 9 سانتی متر، عرض: 15 سانتی متر
Height: 23, mouth diameter: 9 cm, width: 15 cmDimensions/ size
وزن اثر 850 گرم850gArtwork weight
کشور ایران
IranCountry
استان-شهر-روستا اصفهانIsfahanProvince/city/village name
روش نگهداری فقط با دستمال نانو تمیز گرددOnly clean with a nano clothMaintenance method

گالری محصول