استقبال خان

مشخصات سازنده

 

نام و نام خانوادگی : آقای بهرام الیاسی           استان : اصفهان

تاریخ تولد : 1335                                           ایمیل : elyasi@hiatlas.ir 

مشخصات محصول فاخر

نام اثر استقبال خان Esteghbal khan Artwork name
نام هنرمند آقای بهرام الیاسی Mr Bahram Elyasi Artist name
مالک اثر در زمان صدور شناسنامه آقای بهرام الیاسی Mr Bahram Elyasi The owner of the work at the time of issuance of the identity card
تاریخ تولید اثر 1388 2010 Artwork production date
تکنیک قلمزنی Engraving Technique
مواد اولیه مس Copper Raw materials
ابعاد / اندازه 66*170 66*170 Dimensions/ size
وزن اثر 13000 گرم 13000g Artwork weight
کشور ایران Iran Country
استان-شهر-روستا اصفهان Isfahan Province/city/village name
قیمت کارشناسی 3/000/000/000 ریال 3/000/000/000 Rial Expertise price

گالری محصول